HUUUGE-S144

Data Spółka Wydarzenie
24 listopada 2021 HUUUGE-S144 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
17 września 2021 HUUUGE-S144 Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
14 września 2021 HUUUGE-S144 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 maja 2021 HUUUGE-S144 Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 kwietnia 2021 HUUUGE-S144 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 lutego 2021 HUUUGE-S144 Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 84.246.695 akcji zwykłych.
10 lutego 2021 HUUUGE-S144 Przydział akcji oferowanych.
9 lutego 2021 HUUUGE-S144 Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
5 lutego 2021 HUUUGE-S144 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
4 lutego 2021 HUUUGE-S144 Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
3 lutego 2021 HUUUGE-S144 Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
28 stycznia 2021 HUUUGE-S144 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
27 stycznia 2021 HUUUGE-S144 Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.