ONESANO

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2024 ONESANO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
24 września 2024 ONESANO Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
22 maja 2024 ONESANO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 ONESANO Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 ONESANO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
19 września 2023 ONESANO Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
14 września 2023 ONESANO NWZA ws. zmiany statutu.
30 czerwca 2023 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
17 maja 2023 ONESANO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
18 kwietnia 2023 ONESANO Publikacja raportu za 2022 rok.
29 marca 2023 ONESANO Początek notowań spółki SKOTAN (SKT) pod nazwą ONESANO (ONO) w związku ze zmianą firmy.
20 grudnia 2022 ONESANO NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
25 listopada 2022 ONESANO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 ONESANO Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
18 sierpnia 2022 ONESANO Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 czerwca 2022 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz kontynuowania działalności spółki.
26 maja 2022 ONESANO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 ONESANO Publikacja raportu za 2021 rok.
20 kwietnia 2022 ONESANO Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D.
6 kwietnia 2022 ONESANO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D.
25 listopada 2021 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
4 listopada 2021 ONESANO NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 31 maja 2021 r. oraz zmiany statutu.
23 września 2021 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
15 lipca 2021 ONESANO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
31 maja 2021 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz kontynuowania działalności spółki.
27 maja 2021 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
2 listopada 2020 ONESANO NWZA ws. połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
30 września 2020 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019, kontynuowania działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D.
1 czerwca 2020 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.
30 maja 2019 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 grudnia 2018 ONESANO Wznowienie obrotu akcjami spółki.
27 grudnia 2018 ONESANO Scalenie akcji w stosunku 2:1.
17 grudnia 2018 ONESANO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 grudnia 2018 ONESANO Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
26 listopada 2018 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych oraz scalenia akcji.
28 maja 2018 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 marca 2018 ONESANO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
8 września 2017 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
24 maja 2017 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
15 maja 2017 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 grudnia 2016 ONESANO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2016 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 ONESANO ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok 2015, kontynuowania działalności spółki oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej oraz na zbycie udziałów w tej spółce.
16 maja 2016 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 ONESANO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2015 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz kontynuowania działalności spółki.
23 marca 2015 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 ONESANO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2014 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
16 czerwca 2014 ONESANO ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, kontynuowania działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 ONESANO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
15 maja 2013 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
6 marca 2013 ONESANO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D oraz w zmiany statutu.
14 listopada 2012 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 ONESANO WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
15 maja 2012 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 ONESANO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 grudnia 2011 ONESANO Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2011 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 ONESANO WZA
16 maja 2011 ONESANO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ONESANO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 ONESANO Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.