KREC

Data Spółka Wydarzenie
9 grudnia 2022 KREC Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
23 listopada 2022 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
21 września 2022 KREC Dzień wykupu akcji spółki przez SCR-Sibelco po cenie 23 zł za akcję.
16 września 2022 KREC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
19 sierpnia 2022 KREC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco.
16 sierpnia 2022 KREC NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, zmiany uchwały 17/05/2022 ZWZ z dnia 27 maja 2022 r., powołania nowego członka RN oraz przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń w spółce.
29 lipca 2022 KREC NWZA ws. zmiany statutu oraz odwołania i powołania członków RN.
21 lipca 2022 KREC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco.
30 maja 2022 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 maja 2022 KREC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
25 maja 2022 KREC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco N.V.
27 kwietnia 2022 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
12 kwietnia 2022 KREC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco N.V.
16 grudnia 2021 KREC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.
9 grudnia 2021 KREC Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.
8 grudnia 2021 KREC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
23 listopada 2021 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
21 września 2021 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 czerwca 2021 KREC Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
7 czerwca 2021 KREC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
4 czerwca 2021 KREC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
25 maja 2021 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
20 maja 2021 KREC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
20 kwietnia 2021 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
9 lutego 2021 KREC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2020 roku w wysokości 0,15 zł na akcję.
2 lutego 2021 KREC Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2020 roku w wysokości 0,15 zł na akcję.
1 lutego 2021 KREC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
5 stycznia 2021 KREC NWZA ws. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
19 listopada 2020 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 października 2020 KREC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
16 września 2020 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 lipca 2020 KREC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
30 lipca 2020 KREC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
21 lipca 2020 KREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
12 maja 2020 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 kwietnia 2020 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
24 września 2019 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 maja 2019 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 maja 2019 KREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
16 kwietnia 2019 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
22 listopada 2018 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
26 września 2018 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 maja 2018 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
10 maja 2018 KREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
9 kwietnia 2018 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
24 listopada 2017 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 września 2017 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 maja 2017 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5 maja 2017 KREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
4 kwietnia 2017 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 października 2016 KREC Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
1 września 2016 KREC Wprowadzenie do obrotu na GPW 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
31 sierpnia 2016 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
5 lipca 2016 KREC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
4 lipca 2016 KREC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
14 czerwca 2016 KREC NWZA ws. wynagrodzenia dla poszczególnych członków RN nowej kadencji.
13 maja 2016 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 kwietnia 2016 KREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B tj. za rok 2015.
18 marca 2016 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
25 stycznia 2016 KREC NWZA ws. zmiany uchwały nr 17/04/2014 ZWZ z 29 kwietnia 2014 roku.
13 listopada 2015 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 października 2015 KREC Wprowadzenie do obrotu na GPW 334.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 sierpnia 2015 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 KREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
20 marca 2015 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 września 2014 KREC Wprowadzenie do obrotu na GPW 666.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
29 sierpnia 2014 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 KREC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
21 marca 2014 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
23 sierpnia 2013 KREC Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.083.000 akcji serii H i 67.000 akcji serii I.
15 maja 2013 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
15 kwietnia 2013 KREC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
21 marca 2013 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 października 2012 KREC NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2012 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 KREC WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
20 marca 2012 KREC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
6 czerwca 2011 KREC WZA
16 maja 2011 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 KREC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
14 lutego 2011 KREC Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
21 grudnia 2010 KREC NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia ze spółką zależną pod firmą MDJ sp. z o. o., podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu.
15 listopada 2010 KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 KREC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
26 października 2010 KREC Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
25 października 2010 KREC Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks NCIndex.
22 września 2010 KREC Przydział akcji serii E.