ZENERIS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 ZENERIS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ZENERIS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 ZENERIS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 ZENERIS Publikacja raportu za 2022 rok.
30 stycznia 2023 ZENERIS Dzień pierwszego notowania na NC 48.810 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2022 ZENERIS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 ZENERIS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 czerwca 2022 ZENERIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
27 maja 2022 ZENERIS Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 ZENERIS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 ZENERIS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
24 listopada 2021 ZENERIS Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.530.000 akcji serii A oraz 229.010 akcji serii B.