ZENERIS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 ZENERIS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
15 sierpnia 2022 ZENERIS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 maja 2022 ZENERIS Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 ZENERIS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 ZENERIS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
24 listopada 2021 ZENERIS Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.530.000 akcji serii A oraz 229.010 akcji serii B.