FABRITY

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
29 sierpnia 2024 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
20 czerwca 2024 FABRITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
29 maja 2024 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
10 kwietnia 2024 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
3 stycznia 2024 FABRITY NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych.
23 listopada 2023 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
31 października 2023 FABRITY NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 października 2023 FABRITY Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
31 sierpnia 2023 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
25 sierpnia 2023 FABRITY Początek notowań spółki K2HOLDING (K2H) pod nazwą FABRITY (FAB) w związku ze zmianą firmy.
4 lipca 2023 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
3 lipca 2023 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
27 czerwca 2023 FABRITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
25 maja 2023 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
12 grudnia 2022 FABRITY Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 30.000 akcji serii D, 60.000 akcji serii E.
24 listopada 2022 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
18 października 2022 FABRITY Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 2 zł na akcję.
13 października 2022 FABRITY Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 2 zł na akcję.
12 października 2022 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
6 września 2022 FABRITY Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
30 sierpnia 2022 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 sierpnia 2022 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję.
29 sierpnia 2022 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,40 zł na akcję.
23 sierpnia 2022 FABRITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
26 maja 2022 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
23 listopada 2021 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
26 sierpnia 2021 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 FABRITY Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
22 czerwca 2021 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
21 czerwca 2021 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
15 czerwca 2021 FABRITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.433.537,75 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z wyłączeniem akcji własnych.
20 maja 2021 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 lutego 2021 FABRITY Początek notowań spółki K2INTERNT (K2I) pod nazwą K2HOLDING (K2H) w związku ze zmianą firmy.
17 grudnia 2020 FABRITY NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 NWZ z 18 listopada 2020 r.
19 listopada 2020 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
18 listopada 2020 FABRITY NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 r., zmiany firmy spółki oraz zmiany statutu.
27 sierpnia 2020 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
20 sierpnia 2020 FABRITY ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 r.
21 maja 2020 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
3 kwietnia 2020 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
19 listopada 2019 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 lipca 2019 FABRITY Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
12 lipca 2019 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
11 lipca 2019 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
18 czerwca 2019 FABRITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
23 maja 2019 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 marca 2019 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 listopada 2018 FABRITY Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
15 listopada 2018 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 sierpnia 2018 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
24 sierpnia 2018 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
19 czerwca 2018 FABRITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 na wypłatę dywidendy, przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
22 maja 2018 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
22 marca 2018 FABRITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
7 lutego 2018 FABRITY NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian statutu.
15 listopada 2017 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
10 listopada 2017 FABRITY Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
31 sierpnia 2017 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
16 sierpnia 2017 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
15 sierpnia 2017 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
20 czerwca 2017 FABRITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł. z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16 maja 2017 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
22 listopada 2016 FABRITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
26 lipca 2016 FABRITY Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
12 lipca 2016 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
11 lipca 2016 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
21 czerwca 2016 FABRITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16 maja 2016 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
3 września 2015 FABRITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
21 lipca 2015 FABRITY Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
7 lipca 2015 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
6 lipca 2015 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
16 czerwca 2015 FABRITY ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 17 czerwca 2014 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013, pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
15 maja 2015 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
17 czerwca 2014 FABRITY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, korekty błędu rachunkowego w treści uchwały nr 8 ZWZ z dnia 26.06.2013r dot. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31.12.2012r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 FABRITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
15 maja 2013 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 FABRITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
16 sierpnia 2012 FABRITY Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
28 czerwca 2012 FABRITY WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych celu ich umorzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
14 maja 2012 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
19 marca 2012 FABRITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
1 czerwca 2011 FABRITY Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
17 maja 2011 FABRITY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
16 maja 2011 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
13 maja 2011 FABRITY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
19 kwietnia 2011 FABRITY WZA
20 marca 2011 FABRITY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 lutego 2011 FABRITY NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
14 listopada 2010 FABRITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.