MURAPOL

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2024 MURAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 MURAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
22 maja 2024 MURAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 MURAPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
3 kwietnia 2024 MURAPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 grudnia 2023 MURAPOL Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.200.000 akcji serii A1, 2.000.000 akcji serii A2, 9.800.000 akcji serii B, 16.000.000 akcji serii C1, 4.000.000 akcji serii C2, 800.000 akcji serii D.
5 grudnia 2023 MURAPOL Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
28 listopada 2023 MURAPOL Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
27 listopada 2023 MURAPOL Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
30 listopada 2021 MURAPOL Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
30 listopada 2021 MURAPOL Odwołanie oferty publicznej akcji.
29 listopada 2021 MURAPOL Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
23 listopada 2021 MURAPOL Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
22 listopada 2021 MURAPOL Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.