STSHOLDING

Data Spółka Wydarzenie
23 listopada 2022 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
14 września 2022 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 sierpnia 2022 STSHOLDING Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
16 sierpnia 2022 STSHOLDING Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
12 sierpnia 2022 STSHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
30 czerwca 2022 STSHOLDING Wprowadzenie do obrotu na GPW 144.960 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 czerwca 2022 STSHOLDING ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i podziału zysku.
17 czerwca 2022 STSHOLDING Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
25 maja 2022 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 STSHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
22 grudnia 2021 STSHOLDING Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 grudnia 2021 STSHOLDING Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A oraz 156.149.998 akcji serii B.
2 grudnia 2021 STSHOLDING Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
1 grudnia 2021 STSHOLDING Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
25 listopada 2021 STSHOLDING Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
24 listopada 2021 STSHOLDING Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.