STSHOLDING

Data Spółka Wydarzenie
7 lutego 2024 STSHOLDING Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
29 listopada 2023 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
11 października 2023 STSHOLDING NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10 października 2023 STSHOLDING Dzień wykupu akcji spółki przez Entain Holdings po cenie 24,80 zł za akcję.
5 października 2023 STSHOLDING Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
6 września 2023 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
16 sierpnia 2023 STSHOLDING Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 24,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Entain Holdings (CEE) Limited.
14 lipca 2023 STSHOLDING Początek zapisów na sprzedaż akcji po 24,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Entain Holdings (CEE) Limited.
28 czerwca 2023 STSHOLDING ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i podziału zysku.
12 czerwca 2023 STSHOLDING Wprowadzenie do obrotu na GPW 191.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
17 maja 2023 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
22 marca 2023 STSHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 listopada 2022 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 października 2022 STSHOLDING Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,27 zł na akcję.
24 października 2022 STSHOLDING Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,27 zł na akcję.
21 października 2022 STSHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
16 września 2022 STSHOLDING Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
14 września 2022 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 sierpnia 2022 STSHOLDING Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
16 sierpnia 2022 STSHOLDING Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
12 sierpnia 2022 STSHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
30 czerwca 2022 STSHOLDING Wprowadzenie do obrotu na GPW 144.960 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 czerwca 2022 STSHOLDING ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i podziału zysku.
17 czerwca 2022 STSHOLDING Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
25 maja 2022 STSHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 STSHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
22 grudnia 2021 STSHOLDING Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 grudnia 2021 STSHOLDING Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A oraz 156.149.998 akcji serii B.
2 grudnia 2021 STSHOLDING Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
1 grudnia 2021 STSHOLDING Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
25 listopada 2021 STSHOLDING Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
24 listopada 2021 STSHOLDING Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.