POLTREG

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2021 POLTREG Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
23 listopada 2021 POLTREG Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.250 akcji serii A1, 348.750 akcji serii B, 161.250 akcji serii C, 298.508 akcji serii D, 149.254 akcje serii E, 700.000 akcji serii F, 497.513 akcji serii G, 348.259 akcji serii H, 332.500 akcji serii I oraz 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
29 października 2021 POLTREG Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
27 października 2021 POLTREG Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
26 października 2021 POLTREG Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
25 października 2021 POLTREG Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
19 października 2021 POLTREG Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.