PKPCARGO

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
23 sierpnia 2024 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
27 maja 2024 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
18 kwietnia 2024 PKPCARGO NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie z konsorcjum firm audytorskich Grant Thornton Polska P.S.A. oraz Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. Aneksu nr 2 do Umowy nr 5700030769 na badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2025 oraz wprowadzenia zmian w statucie.
29 listopada 2023 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 sierpnia 2023 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
30 maja 2023 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
17 maja 2023 PKPCARGO NWZA ws. wprowadzenia zmian do statutu.
4 kwietnia 2023 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 sierpnia 2022 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.
27 maja 2022 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
30 marca 2022 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
24 listopada 2021 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
20 sierpnia 2021 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz niewypłacania dywidendy.
21 maja 2021 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 listopada 2020 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 PKPCARGO NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej oraz wprowadzenia zmian do statutu.
20 sierpnia 2020 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
21 maja 2020 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 marca 2020 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
22 sierpnia 2019 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
10 lipca 2019 PKPCARGO Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
3 lipca 2019 PKPCARGO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
2 lipca 2019 PKPCARGO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
26 czerwca 2019 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
23 maja 2019 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
16 stycznia 2019 PKPCARGO NWZA ws. wprowadzenia zmian do statutu.
22 listopada 2018 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 sierpnia 2018 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
13 czerwca 2018 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
25 maja 2018 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
16 marca 2018 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 listopada 2017 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. pokrycia poniesionej straty netto za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
17 marca 2017 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 listopada 2016 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
28 września 2016 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11 maja 2016 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015.
18 marca 2016 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
8 lutego 2016 PKPCARGO NWZA ws. zmiany statutu.
12 listopada 2015 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
6 listopada 2015 PKPCARGO Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.448.902 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 września 2015 PKPCARGO NWZA ws. zmiany statutu.
8 września 2015 PKPCARGO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
27 sierpnia 2015 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 lipca 2015 PKPCARGO NWZA ws. zmiany statutu.
26 czerwca 2015 PKPCARGO Wypłata dywidendy 2,46 zł na akcję.
15 czerwca 2015 PKPCARGO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.
12 czerwca 2015 PKPCARGO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.
12 maja 2015 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 PKPCARGO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13 kwietnia 2015 PKPCARGO NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
12 marca 2015 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
22 grudnia 2014 PKPCARGO NWZA ws. zmiany statutu.
13 listopada 2014 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 sierpnia 2014 PKPCARGO NWZA ws. zwolnienia byłego członka zarządu z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
30 lipca 2014 PKPCARGO NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
4 czerwca 2014 PKPCARGO Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję.
20 maja 2014 PKPCARGO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,07 zł na akcję.
16 maja 2014 PKPCARGO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,07 zł na akcję.
15 maja 2014 PKPCARGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 PKPCARGO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
26 marca 2014 PKPCARGO NWZA ws. uchylenia uchwały nr 27/2012 NWZ z dnia 02.07.2012 roku oraz określenia zasad i wysokości wynagrodzenia prezesa i członków zarządu.
14 marca 2014 PKPCARGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 grudnia 2013 PKPCARGO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
17 grudnia 2013 PKPCARGO NWZA ws. powołania członków RN.
14 listopada 2013 PKPCARGO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
4 listopada 2013 PKPCARGO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
30 października 2013 PKPCARGO Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 43.338.000 akcji serii A i 15 akcji serii B.
25 października 2013 PKPCARGO Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
23 października 2013 PKPCARGO Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
22 października 2013 PKPCARGO Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
21 października 2013 PKPCARGO Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
9 października 2013 PKPCARGO Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
8 października 2013 PKPCARGO Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.