AUGA

Data Spółka Wydarzenie
8 kwietnia 2022 AUGA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
7 kwietnia 2022 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
30 listopada 2021 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
26 listopada 2021 AUGA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.
14 października 2021 AUGA NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
12 października 2021 AUGA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.
23 września 2021 AUGA Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
31 sierpnia 2021 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
31 maja 2021 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 AUGA ZWZA
9 kwietnia 2021 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 maja 2020 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 AUGA ZWZA
6 kwietnia 2020 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 sierpnia 2019 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
17 czerwca 2019 AUGA NWZA
31 maja 2019 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 AUGA ZWZA
8 kwietnia 2019 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
30 listopada 2018 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.
31 sierpnia 2018 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
30 sierpnia 2018 AUGA Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
16 lipca 2018 AUGA NWZA
31 maja 2018 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
30 kwietnia 2018 AUGA ZWZA
28 marca 2018 AUGA ZWZA
6 listopada 2017 AUGA NWZA
3 listopada 2017 AUGA Początek notowań spółki AGROWILL (AWG) pod nazwą AUGA (AUG) w związku ze zmianą firmy.
28 kwietnia 2017 AUGA ZWZA
31 stycznia 2017 AUGA NWZA ws. wyboru RN, ustanowienia pełnomocnictwa oraz zmiany statutu.
30 listopada 2016 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku.
24 października 2016 AUGA NWZA ws. zmiany firmy oraz adresu spółki i in.
31 sierpnia 2016 AUGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
10 sierpnia 2016 AUGA NWZA
31 maja 2016 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 maja 2016 AUGA ZWZA
29 kwietnia 2016 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 kwietnia 2016 AUGA ZWZA
29 lutego 2016 AUGA Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
14 maja 2015 AUGA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (pokrycia straty) za rok 2014.
30 kwietnia 2015 AUGA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (pokrycia straty) za rok 2014.
1 września 2014 AUGA Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
31 maja 2014 AUGA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 AUGA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (straty) za 2013 rok.
30 kwietnia 2014 AUGA Wprowadzenie do obrotu na GPW 102.595.266 akcji zwykłych.
13 marca 2014 AUGA NWZA
28 lutego 2014 AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 kwietnia 2013 AUGA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (straty) za 2012 rok.
8 lipca 2011 AUGA Debiut spółki na GPW.