Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 czerwca 2015

ABMSOLID ABM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ADATEX ADX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na lokalach spółki we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 8b/6, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.
ADMIRAL ADM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
AGROTOUR AGR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
AIRWAY AWM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kooczącym się 31 grudnia 2014 roku.
AKCEPTFIN AFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
ALUMETAL AML GPW Wypłata dywidendy 1,95 zł na akcję.
ANALIZY AOL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za rok 2014 oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
APANET APA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
APOLLO APC NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014.
APSENERGY APE NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ATLANTIS ATS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
ATREM ATR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
B2BPARTNER B2B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
B3SYSTEM B3S GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek.
BAUMAL BAU NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOERG BER NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOMAXIMA BMX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BUMECH BMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CALESCO CLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
COLIAN COL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 roku oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
DAMFINW DIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 lub przeznaczenia zysku.
DASE DFG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
DATAWALK DAT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za 2014 r.
DCD DCD NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. straty netto za rok obrotowy 2014 oraz połączenia poprzez przejęcie spółki Ateria Sp. z o.o. przez DGA S.A.
DIGITANET DIG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
DORADCY24 D24 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez subskrypcję zamkniętą oraz zmiany statutu.
DREWEX DRE GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DTP DTP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EKIOSK EKS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S.A. (podział przez wydzielenie).
ESSYSTEM ESS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
FASING FSG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
FON FON GPW ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
FORPOSTA FPO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014r.
GALVO GAL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
GENERGY GNR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GEOTREKK GTK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
GLOBCITYHD GCH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
GLOBCITYHD GCH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Global City Holdings N.V.
GOTFI GTF NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2014.
GRAAL GRL GPW ZWZA ws.m.in. podziału zysku za rok 2014.
GTRINITY GTY NC Publikacja raportu za 2014 rok.
HEFAL HEF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
HOLLYWOOD HLD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, G i H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
HYPERION HYP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IFSA IFR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IMPEL IPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
INDATA IDT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
INTERCARS CAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INVESTEKO IVE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji serii A i B.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
JANTAR JAN NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
KINOPOL KPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
KORBANK KOR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
LAURENPES LPS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji.
LOYD LYD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany statutu.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKORA MRA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
MAXIPIZZA MXP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
MEGARON MEG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
MEGASONIC MGA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2014r.
MFO MFO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
MOLIERA2 MO2 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz kontynuacji działalności.
MORIZON MZN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
NEXITY NXG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
NOVINA NOV NC Początek notowań spółki GOLDWYN (GCL) pod nazwą NOVINA (NOV), w związku ze zmianą firmy.
NTCAPITAL NTC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2014.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
OZECAPITAL OZE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
PAMAPOL PMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
PCCEXOL PCX GPW Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
PEIXIN PEX GPW ZWZA
PEMANAGER PEM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych, które zaoferowane zostaną w wykonaniu uchwały nr 12 NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej z dnia 30.07.2014 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
PLASTPACK PPC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
POLCOLORIT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku.
PROCHEM PRM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
PROMISE PRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
REMEDIS REM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
SAPLING SAP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SEAMASTER SMA NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
SFERANET SFN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
SILVANO SFG GPW ZWZA
SIMPLE SME GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
STANUSCH STT NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej.
SUNDRAGON SDG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy.
SYGNIS SYG NC ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2014.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G.
TFONE TFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
UNFOLD UNF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
VINDEXUS VIN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
WASKO WAS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
WIKANA WIK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany uchwały WZ nr 11/VI/2014 z dnia 27.06.2014 r. i uchwały WZ nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi zarządu Tomaszowi Grodzkiemu.
XBSPROLOG XBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ZEPAK ZEP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.