NWAI

Data Spółka Wydarzenie
25 października 2024 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
26 lipca 2024 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
15 marca 2024 NWAI Publikacja raportu za 2023 rok.
27 października 2023 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
28 lipca 2023 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
22 maja 2023 NWAI Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
15 maja 2023 NWAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
12 maja 2023 NWAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
10 maja 2023 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
28 kwietnia 2023 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 NWAI Publikacja raportu za 2022 rok.
21 października 2022 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
22 lipca 2022 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
19 kwietnia 2022 NWAI Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
12 kwietnia 2022 NWAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
11 kwietnia 2022 NWAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
4 kwietnia 2022 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2021.
4 marca 2022 NWAI Publikacja raportu za 2021 rok.
22 października 2021 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
23 lipca 2021 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 kwietnia 2021 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 NWAI Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
8 kwietnia 2021 NWAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
7 kwietnia 2021 NWAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
31 marca 2021 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020.
3 marca 2021 NWAI Publikacja raportu za 2020 rok.
16 października 2020 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 NWAI NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania nowego członka RN.
17 lipca 2020 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
22 maja 2020 NWAI Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
15 maja 2020 NWAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
14 maja 2020 NWAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
30 kwietnia 2020 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
17 kwietnia 2020 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 NWAI Publikacja raportu za 2019 rok.
28 stycznia 2020 NWAI NWZA ws. zmiany statutu, ustanowienia w spółce programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
30 października 2019 NWAI NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
25 października 2019 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
26 lipca 2019 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
7 marca 2019 NWAI Publikacja raportu za 2018 rok.
19 listopada 2018 NWAI Dzień pierwszego notowania na NC 700.000 akcji serii A.
26 października 2018 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
27 lipca 2018 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
19 czerwca 2018 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
27 kwietnia 2018 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
16 marca 2018 NWAI Publikacja raportu za 2017 rok.
9 stycznia 2018 NWAI NWZA ws. powołania członka RN.
27 października 2017 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 lipca 2017 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
20 czerwca 2017 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.
28 kwietnia 2017 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 marca 2017 NWAI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
28 października 2016 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
29 lipca 2016 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 czerwca 2016 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.
29 kwietnia 2016 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
1 kwietnia 2016 NWAI Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
1 lutego 2016 NWAI Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 lutego 2015 NWAI Publikacja raportu za 2014 rok.
4 lutego 2015 NWAI Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 sierpnia 2014 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
16 czerwca 2014 NWAI ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia wyniku finansowego za 2013r, zmiany uchwały nr 27 ZWZ z 09.04.2014r oraz powołania członków RN.
9 maja 2014 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 NWAI Publikacja raportu za IV kwartał 2013 oraz za cały 2013 rok.
11 lutego 2014 NWAI NWZA ws. powołania członka RN.
25 października 2013 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
25 lipca 2013 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
9 kwietnia 2013 NWAI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2012, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
15 lutego 2013 NWAI Publikacja raportu za 2012 rok.
25 stycznia 2013 NWAI Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
25 października 2012 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
25 lipca 2012 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 marca 2012 NWAI WZA
15 lutego 2012 NWAI Publikacja raportu za 2011 rok.
25 stycznia 2012 NWAI Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
25 października 2011 NWAI Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 NWAI Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 NWAI WZA
19 maja 2011 NWAI Publikacja raportu za 2010 rok.
12 maja 2011 NWAI Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 marca 2011 NWAI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 marca 2011 NWAI Debiut spółki na NC.