SEAMASTER

Data Spółka Wydarzenie
5 lipca 2016 SEAMASTER Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
1 czerwca 2016 SEAMASTER Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 SEAMASTER Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 SEAMASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 SEAMASTER Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
15 października 2015 SEAMASTER Początek notowań spółki WEEDO (WDO) pod nazwą SEAMASTER (SMA), w związku ze zmianą firmy.
15 września 2015 SEAMASTER NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 SEAMASTER Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 SEAMASTER Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 sierpnia 2015 SEAMASTER Scalenie akcji w stosunku 20:1.
31 lipca 2015 SEAMASTER Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
28 lipca 2015 SEAMASTER Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
23 lipca 2015 SEAMASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
29 czerwca 2015 SEAMASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
15 czerwca 2015 SEAMASTER Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 SEAMASTER Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 SEAMASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
22 grudnia 2014 SEAMASTER NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 9 WZA z dnia 08.01.2014 r., scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 SEAMASTER Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 SEAMASTER Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 SEAMASTER Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 SEAMASTER ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
7 kwietnia 2014 SEAMASTER Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 SEAMASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
3 lutego 2014 SEAMASTER Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
8 stycznia 2014 SEAMASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego Prezesa Zarządu Pana Mirosława Fabrycznego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
14 listopada 2013 SEAMASTER Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SEAMASTER Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
22 lipca 2013 SEAMASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
15 lipca 2013 SEAMASTER Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SEAMASTER Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
20 lutego 2013 SEAMASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SEAMASTER Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
16 sierpnia 2012 SEAMASTER Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
14 sierpnia 2012 SEAMASTER Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
16 lipca 2012 SEAMASTER WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
14 czerwca 2012 SEAMASTER Publikacja raportu za 2010 rok.
15 maja 2012 SEAMASTER Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
17 lutego 2012 SEAMASTER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
15 lutego 2012 SEAMASTER Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
14 lutego 2012 SEAMASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 lutego 2012 SEAMASTER Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
26 października 2011 SEAMASTER Debiut spółki na NC.