MORIZON

Data Spółka Wydarzenie
14 września 2020 MORIZON Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
14 lipca 2020 MORIZON ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wycofania akcji spółki MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
10 czerwca 2020 MORIZON Dzień wykupu akcji spółki przez Ringier Axel Springer Media AG, pana Jarosława Święcickiego, pana Dariusza Piszczatowskiego, Sui Generis Investments Ltd, Wondelay Investments Ltd oraz Alterium Holding sp. z o.o. po cenie 1,97 zł za akcję.
5 czerwca 2020 MORIZON Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 maja 2020 MORIZON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 kwietnia 2020 MORIZON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
24 kwietnia 2020 MORIZON Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,97 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ringier Axel Springer Media.
23 marca 2020 MORIZON Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,97 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ringier Axel Springer Media.
29 listopada 2019 MORIZON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 MORIZON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
6 czerwca 2019 MORIZON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
30 maja 2019 MORIZON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 MORIZON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
26 listopada 2018 MORIZON NWZA ws. ustalenia zasad wynagrodzenia przewodniczącego RN z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych oraz zmiany statutu.
10 września 2018 MORIZON Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
19 czerwca 2018 MORIZON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
28 maja 2018 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 MORIZON Publikacja raportu za 2017 rok.
16 lutego 2018 MORIZON Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.380.142 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 listopada 2017 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 MORIZON Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
27 września 2017 MORIZON Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.361.362 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
26 września 2017 MORIZON Dzień ostatniego notowania na GPW 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
3 sierpnia 2017 MORIZON NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmiany statutu.
7 lipca 2017 MORIZON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
5 lipca 2017 MORIZON Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 9.380.000 akcji serii A, 1.568.520 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 8.394.441 akcji serii E, 14.843.756 akcji serii F oraz 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. Wykluczenie z obrotu na NC.
27 czerwca 2017 MORIZON Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
26 czerwca 2017 MORIZON Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
22 czerwca 2017 MORIZON Zakończenie procesu budowy księgi popytu na akcje serii H.
21 czerwca 2017 MORIZON Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
13 czerwca 2017 MORIZON Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na akcje serii H oraz przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
7 czerwca 2017 MORIZON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
12 maja 2017 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 MORIZON Publikacja raportu za 2016 rok.
20 marca 2017 MORIZON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
14 lutego 2017 MORIZON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 MORIZON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 MORIZON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
12 maja 2016 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
20 kwietnia 2016 MORIZON NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Panem Jarosławem Święcickim i Panem Tomaszem Święcickim.
10 marca 2016 MORIZON Dzień pierwszego notowania na NC 8.394.441 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 lutego 2016 MORIZON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 MORIZON NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2015 MORIZON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 MORIZON ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15 maja 2015 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2015 oraz za cały 2014 rok.
10 marca 2015 MORIZON NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 MORIZON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
23 września 2014 MORIZON NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 MORIZON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
16 czerwca 2014 MORIZON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
14 lutego 2014 MORIZON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 MORIZON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 grudnia 2013 MORIZON NWZA ws. połączenia Morizon S.A. oraz Media Nieruchomości S.A.
14 listopada 2013 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 MORIZON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
13 czerwca 2013 MORIZON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
28 maja 2013 MORIZON Publikacja raportu za 2012 rok.
9 maja 2013 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 lutego 2013 MORIZON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
8 listopada 2012 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 MORIZON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 czerwca 2012 MORIZON WZA ws. m.in. pokrycia straty.
24 maja 2012 MORIZON Publikacja raportu za 2011 rok.
10 maja 2012 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
13 lutego 2012 MORIZON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 MORIZON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
3 sierpnia 2011 MORIZON Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
8 czerwca 2011 MORIZON WZA
10 maja 2011 MORIZON Publikacja raportu za 2010 rok.
5 maja 2011 MORIZON Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
8 kwietnia 2011 MORIZON Debiut spółki na NC.