PEMANAGER

Data Spółka Wydarzenie
29 czerwca 2021 PEMANAGER Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem spółki Private Equity Managers S.A. (spółka przejmowana) ze spółką MCI Capital ASI S.A. (spółka przejmująca).
18 czerwca 2021 PEMANAGER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego.
10 maja 2021 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 kwietnia 2021 PEMANAGER NWZA ws. połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. i zmian w RN.
20 stycznia 2021 PEMANAGER Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza.
18 stycznia 2021 PEMANAGER Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza z 15 zł na 17,65 zł za sztukę.
14 stycznia 2021 PEMANAGER NWZA ws. zobowiązania zarządu do pilnego opracowania strategii spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego na kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez zarząd elementów strategii i planu finansowego w stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych spółki, zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A., zmian w składzie RN i in.
10 grudnia 2020 PEMANAGER Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza.
6 listopada 2020 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
8 września 2020 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 PEMANAGER NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.
29 czerwca 2020 PEMANAGER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
18 maja 2020 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 kwietnia 2020 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
12 listopada 2019 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
5 września 2019 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 PEMANAGER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
10 maja 2019 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 listopada 2018 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
9 października 2018 PEMANAGER Wypłata dywidendy 2,93 zł na akcję.
27 sierpnia 2018 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
9 lipca 2018 PEMANAGER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.
6 lipca 2018 PEMANAGER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,93 zł na akcję.
28 czerwca 2018 PEMANAGER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
10 maja 2018 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 marca 2018 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 listopada 2017 PEMANAGER Wypłata dywidendy 2,93 zł na akcję.
8 listopada 2017 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
8 września 2017 PEMANAGER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.
7 września 2017 PEMANAGER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,93 zł na akcję.
28 sierpnia 2017 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 PEMANAGER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
11 maja 2017 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 marca 2017 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 lutego 2017 PEMANAGER NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J, zmiany statutu, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian członków RN.
9 stycznia 2017 PEMANAGER NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, zmian statutu, uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
12 grudnia 2016 PEMANAGER Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.389 akcji serii F oraz 62.326 akcji serii G.
3 listopada 2016 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 PEMANAGER Wypłata dywidendy 6,41 zł na akcję.
17 sierpnia 2016 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
15 lipca 2016 PEMANAGER Wypłata dywidendy 8 zł na akcję.
29 czerwca 2016 PEMANAGER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,41 zł na akcję.
28 czerwca 2016 PEMANAGER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,41 zł na akcję.
23 maja 2016 PEMANAGER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
9 maja 2016 PEMANAGER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
9 marca 2016 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
30 grudnia 2015 PEMANAGER NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ z 19 lutego 2015 w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje, oraz wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji, wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego 23 grudnia 2014 r. pomiędzy MCI Management S.A., MCI Capital TFI S.A. i Private Equity Managers S.A.
12 listopada 2015 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 sierpnia 2015 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 lipca 2015 PEMANAGER Wypłata dywidendy 12,04 zł na akcję.
10 lipca 2015 PEMANAGER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,04 zł na akcję.
9 lipca 2015 PEMANAGER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,04 zł na akcję.
29 czerwca 2015 PEMANAGER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych, które zaoferowane zostaną w wykonaniu uchwały nr 12 NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej z dnia 30.07.2014 roku.
14 maja 2015 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 PEMANAGER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 kwietnia 2015 PEMANAGER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
9 kwietnia 2015 PEMANAGER Debiut spółki na GPW. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E.
30 marca 2015 PEMANAGER Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
26 marca 2015 PEMANAGER Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
23 marca 2015 PEMANAGER Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
20 marca 2015 PEMANAGER Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
16 marca 2015 PEMANAGER Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
12 marca 2015 PEMANAGER Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.