STANUSCH

Data Spółka Wydarzenie
31 października 2017 STANUSCH Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
14 sierpnia 2017 STANUSCH Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
17 lipca 2017 STANUSCH NWZA ws. dematerializacji akcji (przywrócenia im formy dokumentu) i wycofania ich z obrotu na NC.
12 lipca 2017 STANUSCH Dzień wykupu akcji spółki przez Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa po cenie 3,50 zł za akcję.
7 lipca 2017 STANUSCH Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
30 czerwca 2017 STANUSCH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
26 maja 2017 STANUSCH Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 STANUSCH Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 STANUSCH Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 STANUSCH Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 STANUSCH Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
10 czerwca 2016 STANUSCH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
16 maja 2016 STANUSCH Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 STANUSCH Publikacja raportu za 2015 rok.
5 lutego 2016 STANUSCH Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 STANUSCH Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 STANUSCH Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 STANUSCH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej.
14 maja 2015 STANUSCH Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
31 marca 2015 STANUSCH Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 STANUSCH Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 STANUSCH Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 STANUSCH Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
3 czerwca 2014 STANUSCH ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
14 maja 2014 STANUSCH Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
28 marca 2014 STANUSCH Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 STANUSCH Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 STANUSCH Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 STANUSCH Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
21 czerwca 2013 STANUSCH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
15 maja 2013 STANUSCH Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
29 marca 2013 STANUSCH Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 STANUSCH Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 STANUSCH Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 STANUSCH Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
31 maja 2012 STANUSCH WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
15 maja 2012 STANUSCH Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 marca 2012 STANUSCH Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 STANUSCH Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 STANUSCH Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 STANUSCH Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
21 czerwca 2011 STANUSCH WZA
6 czerwca 2011 STANUSCH Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 STANUSCH Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 STANUSCH Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 stycznia 2011 STANUSCH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 stycznia 2011 STANUSCH Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 stycznia 2011 STANUSCH Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
7 stycznia 2011 STANUSCH NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz zmian w statucie.
7 grudnia 2010 STANUSCH Debiut spółki na NC.