ABMSOLID

Data Spółka Wydarzenie
27 lipca 2019 ABMSOLID Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
28 czerwca 2019 ABMSOLID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
15 maja 2019 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 listopada 2018 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 ABMSOLID ZWZA ws. m.in. podział zysku za 2017 rok.
15 maja 2018 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 marca 2018 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 ABMSOLID ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
15 maja 2017 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 listopada 2016 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 ABMSOLID ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
13 maja 2016 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
8 grudnia 2015 ABMSOLID Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 grudnia 2015 ABMSOLID Scalenie akcji w stosunku 10:1.
30 listopada 2015 ABMSOLID Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
25 listopada 2015 ABMSOLID Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 listopada 2015 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 września 2015 ABMSOLID NWZA ws. m.in. scalenie akcji oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2015 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 ABMSOLID ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
15 maja 2015 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
30 września 2014 ABMSOLID NWZA ws. m.in. zmiany wynagrodzenia członków RN.
29 sierpnia 2014 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 czerwca 2014 ABMSOLID ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
19 listopada 2013 ABMSOLID NWZA ws. wyrażenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Elementy Budowlane Bochnia.
14 listopada 2013 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 października 2013 ABMSOLID NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz przedstawienia bieżącej sytuacji w tym oceny możliwości zawarcia i realizacji układu z wierzycielami spółki.
30 sierpnia 2013 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 ABMSOLID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
10 kwietnia 2013 ABMSOLID NWZA ws. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku oraz zmiany w składzie i wynagrodzeniu RN.
20 marca 2013 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
12 czerwca 2012 ABMSOLID WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2012 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 ABMSOLID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 ABMSOLID NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
4 stycznia 2012 ABMSOLID Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
5 grudnia 2011 ABMSOLID NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, rozliczenia wyniku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2011 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
3 października 2011 ABMSOLID NWZA ws. zmiany statutu poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych.
31 sierpnia 2011 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 ABMSOLID Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ABMSOLID WZA
20 marca 2011 ABMSOLID Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.