COLIAN

Data Spółka Wydarzenie
28 września 2018 COLIAN Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
31 sierpnia 2018 COLIAN NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały Nr 26 ZWZ z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
27 lipca 2018 COLIAN NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
25 lipca 2018 COLIAN Dzień wykupu akcji spółki przez AllumaInvest, Jana Kolańskiego, Barbarę Kolańską, Ziołopex, Colian Holding oraz IPOPEMA 21 FIZAN po cenie 4,10 zł za akcję.
20 lipca 2018 COLIAN Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
21 czerwca 2018 COLIAN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
15 czerwca 2018 COLIAN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 czerwca 2018 COLIAN Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
12 czerwca 2018 COLIAN Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z 3,76 zł na 4,10 zł.
11 czerwca 2018 COLIAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 roku oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych.
30 maja 2018 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 COLIAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
20 kwietnia 2018 COLIAN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
29 listopada 2017 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
25 września 2017 COLIAN NWZA ws. ustalenia liczebności RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
26 czerwca 2017 COLIAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
30 maja 2017 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 COLIAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 grudnia 2016 COLIAN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2016 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
22 lipca 2016 COLIAN Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
8 lipca 2016 COLIAN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
7 lipca 2016 COLIAN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
28 czerwca 2016 COLIAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 roku i przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego.
16 maja 2016 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 COLIAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 sierpnia 2015 COLIAN Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.444.309 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 czerwca 2015 COLIAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 roku oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
15 maja 2015 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 COLIAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 kwietnia 2014 COLIAN ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 COLIAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
10 lipca 2013 COLIAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 roku oraz skupu akcji własnych.
15 maja 2013 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 COLIAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 marca 2013 COLIAN NWZA ws. uchylenia uchwał ZWZA nr 15 i 16 z dnia 10.05.2010r., zmiany statutu, upoważnienia zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i in.
14 listopada 2012 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 maja 2012 COLIAN WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 COLIAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 listopada 2011 COLIAN NWZA ws. połączenia ze spółką Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach.
14 listopada 2011 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
4 sierpnia 2011 COLIAN Początek notowań spółki JUTRZENKA (JTZ) pod nazwą COLIAN (COL), w związku ze zmianą firmy.
21 czerwca 2011 COLIAN WZA
16 maja 2011 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 COLIAN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
25 lutego 2011 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
8 listopada 2010 COLIAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.