BUMECH

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2024 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
17 września 2024 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
21 maja 2024 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 marca 2024 BUMECH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
30 listopada 2023 BUMECH Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
21 listopada 2023 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
19 października 2023 BUMECH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
18 października 2023 BUMECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
19 września 2023 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
21 czerwca 2023 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
23 maja 2023 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
18 kwietnia 2023 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 października 2022 BUMECH Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
29 września 2022 BUMECH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
28 września 2022 BUMECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
23 września 2022 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
16 września 2022 BUMECH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
30 czerwca 2022 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 BUMECH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
2 grudnia 2021 BUMECH NWZA ws. odwołania i wyboru członków RN.
15 listopada 2021 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
16 lipca 2020 BUMECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
26 czerwca 2020 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
22 maja 2020 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
22 listopada 2019 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 BUMECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
24 maja 2019 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4 kwietnia 2019 BUMECH Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
3 kwietnia 2019 BUMECH Scalenie akcji w stosunku 11:1.
27 marca 2019 BUMECH Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
22 marca 2019 BUMECH Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
10 grudnia 2018 BUMECH NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu, dematerializacji akcji serii I i J.
29 listopada 2018 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
12 listopada 2018 BUMECH NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwał nr 24, 25, 26, 27 i 28 ZWZ z 25 maja 2018 oraz uchwał nr 3 i 4 NWZ z 25 czerwca 2018, pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pozbawienia mocy prawnej uchwały nr 4/2016 NWZ z 29 marca 2016, zmiany oznaczenia akcji, scalenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i in.
1 października 2018 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 czerwca 2018 BUMECH NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu oraz wyboru członków RN na czwartą kadencję.
30 maja 2018 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
25 maja 2018 BUMECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
27 kwietnia 2018 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 BUMECH Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
29 listopada 2017 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
23 maja 2017 BUMECH NWZA ws. m.in. omówienia skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku oraz sytuacji Bumech S.A. w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku kapitałowym, a dotyczących Bumech S.A.
19 maja 2017 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
21 marca 2017 BUMECH Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.445.055 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
31 grudnia 2016 BUMECH NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 listopada 2016 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 września 2016 BUMECH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 czerwca 2016 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 marca 2016 BUMECH NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru, wykreślenia § 4b statutu, zmian w składzie RN oraz zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
29 lutego 2016 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
29 grudnia 2015 BUMECH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
18 sierpnia 2015 BUMECH NWZA ws. zmian w RN.
29 czerwca 2015 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
8 kwietnia 2015 BUMECH NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
2 marca 2015 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 stycznia 2015 BUMECH Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
8 grudnia 2014 BUMECH NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na GPW, dematerializacji akcji serii F, połączenia ze spółką ZWG S.A., podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
17 czerwca 2014 BUMECH ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 BUMECH NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
20 czerwca 2013 BUMECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 BUMECH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
11 kwietnia 2013 BUMECH NWZA ws. zmian w składzie RN i określenia liczby członków RN.
28 marca 2013 BUMECH Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
1 marca 2013 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
22 sierpnia 2012 BUMECH NWZA ws. zmiany uchwały NWZ nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
26 czerwca 2012 BUMECH WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
17 kwietnia 2012 BUMECH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 lutego 2012 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
2 czerwca 2011 BUMECH WZA
16 maja 2011 BUMECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 BUMECH Publikacja raportu za 2010 rok.
23 lutego 2011 BUMECH Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 października 2010 BUMECH Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.