DAMFINW

Data Spółka Wydarzenie
1 lutego 2021 DAMFINW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem spółki DAMF INWESTYCJE S.A. (spółka przejmowana) ze spółką ELKOP SE (spółka przejmująca).
6 listopada 2020 DAMFINW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
18 sierpnia 2020 DAMFINW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
7 sierpnia 2020 DAMFINW Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 DAMFINW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 DAMFINW Publikacja raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 DAMFINW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 DAMFINW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
24 czerwca 2019 DAMFINW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz przekazania środków z kapitału rezerwowego spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
10 maja 2019 DAMFINW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 DAMFINW Publikacja raportu za 2018 rok.
18 grudnia 2018 DAMFINW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.
9 listopada 2018 DAMFINW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 sierpnia 2018 DAMFINW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
27 sierpnia 2018 DAMFINW Scalenie akcji w stosunku 175:1.
20 sierpnia 2018 DAMFINW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
14 sierpnia 2018 DAMFINW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 lipca 2018 DAMFINW Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
8 czerwca 2018 DAMFINW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, scalenia akcji spółki, ujednolicenia serii akcji oraz zmiany statutu.
11 maja 2018 DAMFINW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
19 marca 2018 DAMFINW Publikacja raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
5 czerwca 2017 DAMFINW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
12 maja 2017 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
10 lutego 2017 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
3 czerwca 2016 DAMFINW Dzień pierwszego notowania na NC 41.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 maja 2016 DAMFINW Początek notowań spółki FLYPL (FLY) pod nazwą DAMFINW (DIN), w związku ze zmianą firmy.
6 maja 2016 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
5 kwietnia 2016 DAMFINW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 lub przeznaczenia zysku, zmian w składzie RN oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
17 marca 2016 DAMFINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
4 lutego 2016 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
3 lutego 2016 DAMFINW Zakończenie zapisów na akcje serii D.
25 stycznia 2016 DAMFINW Początek zapisów na akcje serii D.
15 stycznia 2016 DAMFINW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
24 grudnia 2015 DAMFINW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 października 2015 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 DAMFINW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 lub przeznaczenia zysku.
15 czerwca 2015 DAMFINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 marca 2015 DAMFINW Pierwszy dzień notowań na NC 20.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
13 lutego 2015 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
9 stycznia 2015 DAMFINW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
18 grudnia 2014 DAMFINW NWZA ws. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A oraz praw do akcji serii A do obrotu na NC.
14 listopada 2014 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
2 lipca 2014 DAMFINW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
12 czerwca 2014 DAMFINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 DAMFINW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
14 maja 2013 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 DAMFINW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
8 lutego 2013 DAMFINW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 DAMFINW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DAMFINW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
31 lipca 2012 DAMFINW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 lipca 2012 DAMFINW Debiut spółki na NC.