PLASTPACK

Data Spółka Wydarzenie
18 października 2016 PLASTPACK Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
19 sierpnia 2016 PLASTPACK Dzień wykupu akcji spółki przez Władysława Kraska oraz WMA A01 sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie po cenie 0,99 zł za akcję.
16 sierpnia 2016 PLASTPACK Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
21 lipca 2016 PLASTPACK NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2015.
15 lipca 2016 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
6 czerwca 2016 PLASTPACK Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
24 maja 2016 PLASTPACK Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
19 maja 2016 PLASTPACK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
18 maja 2016 PLASTPACK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
16 maja 2016 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11 maja 2016 PLASTPACK ZWZA ws. m.in. ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015 oraz podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
13 kwietnia 2016 PLASTPACK Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
16 września 2015 PLASTPACK NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
14 lipca 2015 PLASTPACK Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
29 czerwca 2015 PLASTPACK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
26 czerwca 2015 PLASTPACK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
18 czerwca 2015 PLASTPACK ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
29 maja 2015 PLASTPACK Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 PLASTPACK Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
18 lipca 2014 PLASTPACK NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2013.
30 maja 2014 PLASTPACK Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
16 kwietnia 2014 PLASTPACK Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
2 kwietnia 2014 PLASTPACK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
31 marca 2014 PLASTPACK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
6 marca 2014 PLASTPACK ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, umorzenia akcji własnych, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku oraz jednostkowego raportu za cały 2013r.
14 listopada 2013 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
19 września 2013 PLASTPACK NWZA ws. rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 PLASTPACK ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
27 maja 2013 PLASTPACK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 PLASTPACK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PLASTPACK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
11 stycznia 2013 PLASTPACK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 stycznia 2013 PLASTPACK Debiut spółki na NC.