Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 czerwca 2018

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CYFRPLSAT CPS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017, pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. oraz pokrycia straty Eileme 1 AB _publ_ za rok obrotowy 2017.
GRUPAAZOTY ATT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
01CYBATON 01C NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ABCDATA ABC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ABMSOLID ABM GPW ZWZA ws. m.in. podział zysku za 2017 rok.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.
AGROTOUR AGR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
AQUATECH AQT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ARTP TYP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2017.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2017 roku.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2017.
BEDZIN BDZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
BERGHOLDI BRH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 r.
BETOMAX BTX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku.
BLOOBER BLO NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BPC BPC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
BYTOM BTM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CALESCO CLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CCENERGY CCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 33 CZK na akcję.
CFG CFG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
CITYSERV CTS GPW ZWZA
COMECO CMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
COSMA COS NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.410.000 akcji serii B, 120.000 akcji serii C, 120.000 akcji serii D, 1.250.000 akcji serii E, 150.000 akcji serii F, 250.000 akcji serii G.
DATAWALK DAT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.
DITIX DTX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
DOOK DOK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
DORADCY24 D24 NC ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku za rok obrotowy 2017r. oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
DSTREAM DOW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
EDINVEST EDI GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
EFENERGII EFE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EFIXDM EFX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ESSYSTEM ESS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz podziale zysku z lat ubiegłych i innych zmianach w kapitałach spółki.
FACHOWCY FAV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
FARM51 F51 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
FEMTECH FEM NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FITEN FTN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GENRG GNG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
GPRE GPR GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
GRUPAMZ GMZ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
HORTICO HOR NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
IDEON IDE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IIAAV IIA GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
INCANA ICA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
INFRA IFA NC ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
INTERCARS CAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERNITY INT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
JRCGROUP JRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017.
KINOPOL KPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
KREZUS KZS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
KRVITAMIN KVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LESS LES GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LKDESIGN LKS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
LOTOS LTS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in.pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MAKARONPL MAK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MAXIPIZZA MXP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MENNICASK MNS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MLSYSTEM MLS GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.000 akcji serii B, 135.600 akcji serii B1, 17.532 akcji serii B2, 1.281.868 akcji serii C.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
MODECOM MOD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MWTRADE MWT GPW Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.
NEPTIS YAN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podziału akcji i odpowiedniej zmiany statutu.
NESTMEDIC NST NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NEXTBIKE NXB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
ONICO ONC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PCCINTER PCI GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji).
PEMANAGER PEM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
PEMUG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PFMEDICAL PFM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
PREMFOOD PFR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
RONSON RON GPW ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2017.
SANWIL SNW GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 r.
SCOPAK SCO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SHEEPYARD SHY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SILVANO SFG GPW ZWZA
SKYLINE SKL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 BGN na akcję.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
STELMET STL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SUMMALING SUL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
TERMO2PWR T2P NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
UNIFIED UFC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
VERBICOM VRB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
WESTREAL WRE NC Publikacja raportu za 2017 rok.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.