AQUATECH

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 AQUATECH Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 AQUATECH Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 AQUATECH Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2023 rok.
6 listopada 2023 AQUATECH NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
3 listopada 2023 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 AQUATECH Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 AQUATECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 AQUATECH Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 AQUATECH Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 AQUATECH Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
12 grudnia 2022 AQUATECH NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m2 w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6, stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową.
14 listopada 2022 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 AQUATECH Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 AQUATECH Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
4 maja 2022 AQUATECH ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
21 marca 2022 AQUATECH Publikacja raportu za 2021 rok.
15 lutego 2022 AQUATECH NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A oraz wyrażenia zgody na ustanowienie przez spółkę hipoteki na nabytej przez spółkę nieruchomości wraz z zabudową, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A.
15 listopada 2021 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 AQUATECH Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 AQUATECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 AQUATECH Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 AQUATECH Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 lutego 2021 AQUATECH Zakończenie zapisów na akcje serii D.
3 lutego 2021 AQUATECH Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
18 stycznia 2021 AQUATECH Początek zapisów na akcje serii D.
14 stycznia 2021 AQUATECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
30 grudnia 2020 AQUATECH Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
15 grudnia 2020 AQUATECH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmian statutu.
13 listopada 2020 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 AQUATECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
28 lipca 2020 AQUATECH Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.
28 czerwca 2020 AQUATECH Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 AQUATECH Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
12 listopada 2019 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 AQUATECH Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
14 czerwca 2019 AQUATECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 AQUATECH Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
6 maja 2019 AQUATECH Publikacja raportu za 2018 rok.
21 marca 2019 AQUATECH Split akcji w stosunku 1:10.
12 lutego 2019 AQUATECH Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
5 listopada 2018 AQUATECH NWZA ws. podziału akcji w stosunku 1:10 (tzw. split akcji), zmiany statutu, powołania członka RN oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 22 września 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków RN.
31 lipca 2018 AQUATECH Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 AQUATECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 maja 2018 AQUATECH Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 AQUATECH Publikacja raportu za 2017 rok.
30 października 2017 AQUATECH Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
27 października 2017 AQUATECH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany statutu.
25 sierpnia 2017 AQUATECH Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 5.000 akcji serii B oraz 13.000 akcji serii C.