STELMET

Data Spółka Wydarzenie
12 października 2020 STELMET Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
4 sierpnia 2020 STELMET NWZA ws. przywrócenia formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) wszystkim akcjom oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
3 sierpnia 2020 STELMET Dzień wykupu akcji spółki przez Stanisława Bieńkowskiego po cenie 9,04 zł za akcję.
29 lipca 2020 STELMET Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
25 czerwca 2020 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
17 marca 2020 STELMET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
28 lutego 2020 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
23 stycznia 2020 STELMET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
31 października 2019 STELMET Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego.
17 października 2019 STELMET Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego z 7,74 zł na 8,40 zł za sztukę.
2 października 2019 STELMET Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego.
29 sierpnia 2019 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
27 czerwca 2019 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
27 marca 2019 STELMET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
26 lutego 2019 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
29 stycznia 2019 STELMET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
21 września 2018 STELMET Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
24 sierpnia 2018 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
28 czerwca 2018 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
27 marca 2018 STELMET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
28 lutego 2018 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
19 stycznia 2018 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
30 sierpnia 2017 STELMET NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzonych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
28 sierpnia 2017 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowego 2016/2017.
23 czerwca 2017 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017
17 marca 2017 STELMET Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 marca 2017 STELMET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.
28 lutego 2017 STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał w roku obrotowego 2016/2017.
1 grudnia 2016 STELMET Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.468.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
30 listopada 2016 STELMET Dzień ostatniego notowania na GPW 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
27 października 2016 STELMET Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
25 października 2016 STELMET Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 24.972.954 akcji serii A, 2.923.051 akcji serii B oraz 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 października 2016 STELMET Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.
12 października 2016 STELMET Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.
11 października 2016 STELMET Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 września 2016 STELMET Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.