FACHOWCY

Data Spółka Wydarzenie
4 czerwca 2020 FACHOWCY Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
1 czerwca 2020 FACHOWCY Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
13 marca 2020 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
2 stycznia 2020 FACHOWCY NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
4 grudnia 2019 FACHOWCY Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
23 sierpnia 2019 FACHOWCY Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 FACHOWCY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 FACHOWCY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 FACHOWCY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 FACHOWCY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
1 czerwca 2018 FACHOWCY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 FACHOWCY NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 i 9 NWZ z 7 lutego 2017 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz dalszego istnienia spółki.
28 marca 2018 FACHOWCY NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 i 9 NWZ z 7 lutego 2017 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz dalszego istnienia spółki.
14 lutego 2018 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
9 listopada 2017 FACHOWCY Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
27 września 2017 FACHOWCY NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
29 sierpnia 2017 FACHOWCY NWZA ws. zmiany redakcyjnej statutu.
21 sierpnia 2017 FACHOWCY Dzień pierwszego notowania na NC 10.300.000 akcji serii E, 29.400.000 akcji serii G, 10.000.000 akcji serii H, 4.998.809 akcji serii J, 10.000.000 akcji serii L oraz 9.500.000 akcji serii M.
10 sierpnia 2017 FACHOWCY Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 FACHOWCY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
31 maja 2017 FACHOWCY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
11 maja 2017 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 lutego 2017 FACHOWCY NWZA ws. powołania członka RN, zmian w statucie, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej, powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.
14 listopada 2016 FACHOWCY Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 FACHOWCY ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
16 sierpnia 2016 FACHOWCY Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
14 lipca 2016 FACHOWCY Publikacja raportu za 2015 rok.
31 maja 2016 FACHOWCY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
16 maja 2016 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
7 grudnia 2015 FACHOWCY NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
13 listopada 2015 FACHOWCY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
25 września 2015 FACHOWCY Publikacja raportu za 2014 rok.
4 września 2015 FACHOWCY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
17 czerwca 2015 FACHOWCY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2015 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 FACHOWCY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 FACHOWCY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
14 lipca 2014 FACHOWCY ZWZA
14 czerwca 2014 FACHOWCY Publikacja raportu za 2013 rok.
21 maja 2014 FACHOWCY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FACHOWCY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
3 września 2013 FACHOWCY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
14 sierpnia 2013 FACHOWCY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 FACHOWCY Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 FACHOWCY Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 FACHOWCY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji na okaziciela serii D oraz serii E, powołania członka RN i in.
14 lutego 2013 FACHOWCY Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
24 września 2012 FACHOWCY WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
25 czerwca 2012 FACHOWCY Publikacja raportu za 2011 rok.
22 maja 2012 FACHOWCY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
2 kwietnia 2012 FACHOWCY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
29 marca 2012 FACHOWCY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
28 marca 2012 FACHOWCY Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
15 lutego 2012 FACHOWCY Debiut spółki na NC.