BYTOM

Data Spółka Wydarzenie
28 grudnia 2018 BYTOM Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A. (obecnie VRG S.A.)
28 listopada 2018 BYTOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 listopada 2018 BYTOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
31 października 2018 BYTOM NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017 oraz połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A.
26 września 2018 BYTOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 sierpnia 2018 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
28 czerwca 2018 BYTOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 BYTOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 BYTOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
1 grudnia 2017 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 537.927 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
6 listopada 2017 BYTOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.036.253 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
16 sierpnia 2017 BYTOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 BYTOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 BYTOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 marca 2017 BYTOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
18 listopada 2016 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 275.513 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
3 listopada 2016 BYTOM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 BYTOM Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
1 lipca 2016 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.201.249 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
28 kwietnia 2016 BYTOM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 kwietnia 2016 BYTOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia BYTOM S.A., przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, zakończenia programu motywacyjnego przyjętego na lata 2014-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru.
8 marca 2016 BYTOM Publikacja raportu za 2015 rok.
9 listopada 2015 BYTOM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
11 sierpnia 2015 BYTOM Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
19 maja 2015 BYTOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
29 kwietnia 2015 BYTOM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.637.499 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
20 marca 2015 BYTOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
10 marca 2015 BYTOM Publikacja raportu za 2014 rok.
5 listopada 2014 BYTOM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 BYTOM Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
11 czerwca 2014 BYTOM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, dalszego istnienia spółki, wyboru członków oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 BYTOM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 BYTOM Publikacja raportu za 2013 rok.
3 lutego 2014 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.124.999 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
22 stycznia 2014 BYTOM NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii O, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii O, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
18 listopada 2013 BYTOM NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz maszyn i urządzeń położonych w Tarnowskich Górach oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
19 czerwca 2013 BYTOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 BYTOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
11 stycznia 2013 BYTOM NWZA ws. wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru, udzielenia członkowi RN absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
14 listopada 2012 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 lipca 2012 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
26 czerwca 2012 BYTOM WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2012 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 BYTOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 BYTOM WZA
13 maja 2011 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 BYTOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 BYTOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
14 lutego 2011 BYTOM NWZA ws. m.in. planu restrukturyzacji oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
3 grudnia 2010 BYTOM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
27 października 2010 BYTOM NWZA