PCCINTER

Data Spółka Wydarzenie
11 września 2018 PCCINTER Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
21 sierpnia 2018 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 PCCINTER NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji).
15 maja 2018 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 PCCINTER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2017 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
20 marca 2018 PCCINTER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 marca 2018 PCCINTER Dzień wykupu akcji spółki przez PCC SE po cenie 2,66 zł za akcję.
5 marca 2018 PCCINTER Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
13 lutego 2018 PCCINTER Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
14 listopada 2017 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 sierpnia 2017 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 PCCINTER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2016 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
15 maja 2017 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 PCCINTER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 listopada 2016 PCCINTER NWZA ws. odwołania i powołania na stanowisko członka RN.
9 listopada 2016 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
14 czerwca 2016 PCCINTER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2015 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
12 maja 2016 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 marca 2016 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
5 listopada 2015 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
21 sierpnia 2015 PCCINTER NWZA ws. zmian w składzie RN.
21 maja 2015 PCCINTER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2014 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
7 maja 2015 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 PCCINTER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
10 czerwca 2014 PCCINTER ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia całości wypracowanego w 2013r zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 PCCINTER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
31 sierpnia 2013 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 PCCINTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
15 maja 2013 PCCINTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 PCCINTER Publikacja raportu za 2012 rok.
21 stycznia 2013 PCCINTER NWZA ws. zmiany sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
14 listopada 2012 PCCINTER Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PCCINTER Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 PCCINTER WZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2011 roku zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
30 kwietnia 2012 PCCINTER Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 PCCINTER Publikacja raportu za 2011 rok.
13 lutego 2012 PCCINTER Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 stycznia 2012 PCCINTER NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 PCCINTER Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
18 października 2011 PCCINTER NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
29 sierpnia 2011 PCCINTER Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 PCCINTER NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
9 maja 2011 PCCINTER WZA
6 maja 2011 PCCINTER Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 PCCINTER Publikacja raportu za 2010 rok.
21 grudnia 2010 PCCINTER NWZA
26 października 2010 PCCINTER NWZA ws. dalszego istnienia spółki.