GPRE

Data Spółka Wydarzenie
29 września 2019 GPRE Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
27 września 2019 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 GPRE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.
11 czerwca 2019 GPRE NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
30 maja 2019 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 maja 2019 GPRE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.
17 maja 2019 GPRE ZWZA ws. m.in. ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018.
22 marca 2019 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 marca 2019 GPRE Publikacja wstępnych wyników za 2018 rok.
5 lutego 2019 GPRE NWZA ws. udzielenia absolutorium Małgorzacie Turek jako ustępującemu członkowi Rady oraz powołania Dimitrisa Raptisa na stanowisko dyrektora wykonawczego i prezesa spółki.
31 stycznia 2019 GPRE Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,08 euro na akcję.
3 stycznia 2019 GPRE Dzień ustalenia prawa do dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,08 euro na akcję.
2 stycznia 2019 GPRE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 euro na akcję.
29 listopada 2018 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2018 roku.
8 października 2018 GPRE Wprowadzenie do obrotu na GPW 286.624.204 akcji spółki.
19 września 2018 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 sierpnia 2018 GPRE Publikacja wstępnych wyników za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 GPRE Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
22 czerwca 2018 GPRE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
18 czerwca 2018 GPRE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
15 czerwca 2018 GPRE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
30 maja 2018 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 GPRE ZWZA ws. m.in,. ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
7 marca 2018 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
8 stycznia 2018 GPRE NWZA
28 listopada 2017 GPRE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.
22 listopada 2017 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2017 roku.
15 listopada 2017 GPRE NWZA ws. warunkowego udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów, warunkowego powołania dyrektorów, warunkowego upoważnienia do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji, warunkowego upoważnienia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
24 października 2017 GPRE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.
21 września 2017 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
11 września 2017 GPRE NWZA ws. udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji, powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego, powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego oraz przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady.
12 czerwca 2017 GPRE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
30 maja 2017 GPRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
19 kwietnia 2017 GPRE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
13 kwietnia 2017 GPRE Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 156.133.179 akcji zwykłych.
31 marca 2017 GPRE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
29 marca 2017 GPRE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
28 marca 2017 GPRE Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 marca 2017 GPRE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych.
17 marca 2017 GPRE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych.
15 marca 2017 GPRE Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.