SUWARY

Data Spółka Wydarzenie
31 sierpnia 2021 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
30 czerwca 2021 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
26 lutego 2021 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
29 stycznia 2021 SUWARY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
28 sierpnia 2020 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
30 czerwca 2020 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
28 maja 2020 SUWARY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
28 lutego 2020 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
31 stycznia 2020 SUWARY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
19 grudnia 2019 SUWARY NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.
29 sierpnia 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
28 czerwca 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
27 marca 2019 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
28 lutego 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
31 stycznia 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
29 sierpnia 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
28 czerwca 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
28 marca 2018 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
28 lutego 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
31 stycznia 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
29 sierpnia 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
28 czerwca 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
8 marca 2017 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
1 marca 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
31 stycznia 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
12 sierpnia 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
31 maja 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
22 marca 2016 SUWARY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 do 30.09.2015.
12 lutego 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
27 stycznia 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
27 listopada 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
13 sierpnia 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
29 maja 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
9 marca 2015 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. oraz zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 stycznia 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
28 listopada 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 sierpnia 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
30 maja 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
31 marca 2014 SUWARY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku za okres od 01.10.2012r do 30.09.2013r, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
31 stycznia 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
29 listopada 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
14 sierpnia 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
29 maja 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
28 marca 2013 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011r. do 30.09.2012r. oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14 lutego 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
31 stycznia 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
29 listopada 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012.
13 sierpnia 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2011/2012.
14 maja 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2011/2012.
13 lutego 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
22 grudnia 2011 SUWARY NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
9 listopada 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
30 sierpnia 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
18 sierpnia 2011 SUWARY NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej i w statucie.
15 czerwca 2011 SUWARY WZA
8 czerwca 2011 SUWARY Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
12 maja 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
28 kwietnia 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
26 kwietnia 2011 SUWARY Split akcji w stosunku 1:5.
24 lutego 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 lutego 2011 SUWARY NWZA ws. podziału akcji, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
4 listopada 2010 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.