SUWARY

Data Spółka Wydarzenie
8 września 2023 SUWARY Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
25 sierpnia 2023 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
30 czerwca 2023 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
24 maja 2023 SUWARY Dzień wykupu akcji spółki przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. po cenie 32,20 zł za akcję.
19 maja 2023 SUWARY Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
10 maja 2023 SUWARY NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
31 marca 2023 SUWARY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 32,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Plast-Box S.A.
31 marca 2023 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.
1 marca 2023 SUWARY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 32,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Plast-Box S.A.
28 lutego 2023 SUWARY NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie.
27 lutego 2023 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
30 stycznia 2023 SUWARY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
19 grudnia 2022 SUWARY NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 sierpnia 2022 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
30 czerwca 2022 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
28 kwietnia 2022 SUWARY Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
13 kwietnia 2022 SUWARY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
12 kwietnia 2022 SUWARY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
30 marca 2022 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
25 lutego 2022 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
28 stycznia 2022 SUWARY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
30 sierpnia 2021 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
30 czerwca 2021 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
28 czerwca 2021 SUWARY Wypłata II raty dywidendy w wysokości dywidendy 0,62 zł na akcję.
28 kwietnia 2021 SUWARY Wypłata I raty dywidendy w wysokości dywidendy 0,63 zł na akcję.
13 kwietnia 2021 SUWARY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
12 kwietnia 2021 SUWARY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
29 marca 2021 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
26 lutego 2021 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
29 stycznia 2021 SUWARY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
28 sierpnia 2020 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
30 czerwca 2020 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
28 maja 2020 SUWARY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
28 lutego 2020 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
31 stycznia 2020 SUWARY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
19 grudnia 2019 SUWARY NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.
29 sierpnia 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
28 czerwca 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
27 marca 2019 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
28 lutego 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
31 stycznia 2019 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
29 sierpnia 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
28 czerwca 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
28 marca 2018 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
28 lutego 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
31 stycznia 2018 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
29 sierpnia 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
28 czerwca 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
8 marca 2017 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
1 marca 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
31 stycznia 2017 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
12 sierpnia 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
31 maja 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
22 marca 2016 SUWARY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 do 30.09.2015.
12 lutego 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
27 stycznia 2016 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
27 listopada 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
13 sierpnia 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
29 maja 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
9 marca 2015 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. oraz zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 stycznia 2015 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
28 listopada 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 sierpnia 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
30 maja 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
31 marca 2014 SUWARY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku za okres od 01.10.2012r do 30.09.2013r, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
31 stycznia 2014 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
29 listopada 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
14 sierpnia 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
29 maja 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
28 marca 2013 SUWARY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011r. do 30.09.2012r. oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14 lutego 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
31 stycznia 2013 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
29 listopada 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012.
13 sierpnia 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2011/2012.
14 maja 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2011/2012.
13 lutego 2012 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
22 grudnia 2011 SUWARY NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
9 listopada 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
30 sierpnia 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
18 sierpnia 2011 SUWARY NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej i w statucie.
15 czerwca 2011 SUWARY WZA
8 czerwca 2011 SUWARY Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
12 maja 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
28 kwietnia 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
26 kwietnia 2011 SUWARY Split akcji w stosunku 1:5.
24 lutego 2011 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 lutego 2011 SUWARY NWZA ws. podziału akcji, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
4 listopada 2010 SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.