Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 czerwca 2021

GTC GTC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
KGHM KGH GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 01.02.2020-31.01.2021 oraz przeznaczenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
PGE PGE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
06MAGNA 06N GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
ADIUVO ADV GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020.
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
AIRWAY AWM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020.
AMICA AMC GPW Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
APATOR APT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 i terminów dywidendy.
AQUATECH AQT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ARTGAMES ARG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
AUXILIA AUX NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
BENEFIT BFT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.
BPX BPX NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
BUMECH BMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
CAPTORTX CTX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
CFG CFG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
CIECH CIE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
CLNPHARMA CLN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
COLUMBUS CLC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
COSMA COS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
DEKTRA DKR NC Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
DMGROUP DMG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
DOMLEK DLK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EKOOZE EKE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.
EKOPARK EPR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
FABRITY FAB GPW Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
FARM51 F51 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
GOVENA GOV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
ICECODE ICG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
IMS IMS GPW ZWZA ws. m.in. zysku netto za 2020 rok.
INCUVO IVO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
INDOS INS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
INTERCARS CAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
JRCGROUP JRC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2020.
JWWINVEST JWW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. m.in. zagospodarowana zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
LOKUM LKD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku netto za rok 2020 na wypłatę dywidendy.
LUKARDI LUK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
MALKOWSKI MMA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MCI MCI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.478.825 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
MEDICOBIO MDB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
MILISYS MLM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020.
MPAY MPY NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
NEPTIS YAN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2020.
NEXITY NXG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
NTTSYSTEM NTT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.
ODLEWNIE ODL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ONEMORE OML NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
PARCELTEC PTE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
PCFGROUP PCF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
PEKABEX PBX GPW ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasowego, podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
PEMANAGER PEM GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem spółki Private Equity Managers S.A. (spółka przejmowana) ze spółką MCI Capital ASI S.A. (spółka przejmująca).
PEPEES PPS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
PHN PHN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczenia kapitału zapasowego.
PMPG PGM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zmiany statutu.
PROMISE PRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
RAFAKO RFK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
REINO RNC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
ROOFRENOV RRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
ROVITA ROV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
RYVU RVU GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
SELVITA SLV GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
SFD SFD NC ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.
SHEEPYARD SHY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
SHOPER SHO GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
SIMTERACT SMT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2020).
STAPORKOW ZUK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
STEMCELLS SCS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019.
SUNEX SNX GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR/MSSF.
SUNTECH SUN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
TIM TIM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
TORPOL TOR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,53 zł na akcję.
TOYA TOA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
TRAKCJA TRK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
TREX TRX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę aktywów o znacznej wartości.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
VOOLT VLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
WIERZYCL WRL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.
XPLUS XPL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
ZAMET ZMT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
ZPUE PUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.