CAPTORTX

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
5 września 2024 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
8 kwietnia 2024 CAPTORTX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
20 marca 2024 CAPTORTX NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 3 kwietnia 2023 r. oraz zmiany statutu.
4 stycznia 2024 CAPTORTX NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania członkom RN prawa do objęcia akcji spółki w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach spółki.
28 listopada 2023 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
6 listopada 2023 CAPTORTX Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.292 akcji zwykłych na okaziciela serii N, 25.271 akcji zwykłych na okaziciela serii O, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
7 września 2023 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
5 września 2023 CAPTORTX NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 3 kwietnia 2023 r.
26 czerwca 2023 CAPTORTX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
29 maja 2023 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
6 kwietnia 2023 CAPTORTX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
3 kwietnia 2023 CAPTORTX NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą RN oraz zmiany statutu.
14 marca 2023 CAPTORTX Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.019 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
25 listopada 2022 CAPTORTX Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
24 listopada 2022 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
2 września 2022 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
1 lipca 2022 CAPTORTX Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
30 czerwca 2022 CAPTORTX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 CAPTORTX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 CAPTORTX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
21 lutego 2022 CAPTORTX NWZA ws. zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka RN oraz powołania członka RN.
29 listopada 2021 CAPTORTX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 CAPTORTX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 września 2021 CAPTORTX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 czerwca 2021 CAPTORTX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
11 czerwca 2021 CAPTORTX Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
10 czerwca 2021 CAPTORTX Dzień ostatniego notowania na GPW 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 maja 2021 CAPTORTX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 CAPTORTX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 kwietnia 2021 CAPTORTX Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.757.075 akcji serii B, 82.449 akcji serii C, 97.051 akcji serii D, 26.925 akcji serii F, 52.354 akcji serii H, 9.082 akcji serii I, 84.143 akcji serii J, 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
8 kwietnia 2021 CAPTORTX Przydział akcji oferowanych.
6 kwietnia 2021 CAPTORTX Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
31 marca 2021 CAPTORTX Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
30 marca 2021 CAPTORTX Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
23 marca 2021 CAPTORTX Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.