CAPTORTX

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2021 CAPTORTX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 CAPTORTX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 września 2021 CAPTORTX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 czerwca 2021 CAPTORTX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
11 czerwca 2021 CAPTORTX Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
10 czerwca 2021 CAPTORTX Dzień ostatniego notowania na GPW 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 maja 2021 CAPTORTX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 CAPTORTX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 kwietnia 2021 CAPTORTX Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.757.075 akcji serii B, 82.449 akcji serii C, 97.051 akcji serii D, 26.925 akcji serii F, 52.354 akcji serii H, 9.082 akcji serii I, 84.143 akcji serii J, 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
8 kwietnia 2021 CAPTORTX Przydział akcji oferowanych.
6 kwietnia 2021 CAPTORTX Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
31 marca 2021 CAPTORTX Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
30 marca 2021 CAPTORTX Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
23 marca 2021 CAPTORTX Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.