SHOPER

Data Spółka Wydarzenie
24 października 2024 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
17 września 2024 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 SHOPER Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
20 czerwca 2024 SHOPER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
19 czerwca 2024 SHOPER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
11 czerwca 2024 SHOPER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
4 czerwca 2024 SHOPER Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.560 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
25 kwietnia 2024 SHOPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
25 kwietnia 2024 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 października 2023 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
19 października 2023 SHOPER Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
19 września 2023 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
10 sierpnia 2023 SHOPER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
9 sierpnia 2023 SHOPER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
16 maja 2023 SHOPER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
27 kwietnia 2023 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
4 kwietnia 2023 SHOPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
3 listopada 2022 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
20 lipca 2022 SHOPER Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
6 lipca 2022 SHOPER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
5 lipca 2022 SHOPER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
31 maja 2022 SHOPER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
17 maja 2022 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 kwietnia 2022 SHOPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 SHOPER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
23 września 2021 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 sierpnia 2021 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
9 lipca 2021 SHOPER Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 9.277.950 akcji serii A, 9.277.950 akcji serii B, 9.559.100 akcji serii C.
5 lipca 2021 SHOPER Przydział akcji sprzedawanych.
2 lipca 2021 SHOPER Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
30 czerwca 2021 SHOPER Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
29 czerwca 2021 SHOPER Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
28 czerwca 2021 SHOPER Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
22 czerwca 2021 SHOPER Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
21 czerwca 2021 SHOPER Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.