ARTERIA

Data Spółka Wydarzenie
1 sierpnia 2023 ARTERIA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
30 maja 2023 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 maja 2023 ARTERIA NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
27 kwietnia 2023 ARTERIA Dzień wykupu akcji spółki przez Investcam wraz Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą–Marzec oraz Anną Pielach po cenie 8,91 zł za akcję.
24 kwietnia 2023 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 kwietnia 2023 ARTERIA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
27 stycznia 2023 ARTERIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą – Marzec oraz Anną Pielach.
16 stycznia 2023 ARTERIA NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
20 grudnia 2022 ARTERIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą – Marzec oraz Anną Pielach.
21 listopada 2022 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
3 października 2022 ARTERIA NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
30 września 2022 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 sierpnia 2022 ARTERIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp Sp. z o.o., Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą– Marzec oraz Annę Pielach.
23 sierpnia 2022 ARTERIA Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp Sp. z o.o., Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą– Marzec oraz Annę Pielach z 8 zł na 8,85 zł za sztukę.
27 lipca 2022 ARTERIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp Sp. z o.o., Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą– Marzec oraz Annę Pielach.
29 czerwca 2022 ARTERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
30 maja 2022 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
4 maja 2022 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
14 maja 2021 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
10 marca 2021 ARTERIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.
24 lutego 2021 ARTERIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.
30 listopada 2020 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
30 czerwca 2020 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 listopada 2019 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 czerwca 2019 ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
30 maja 2019 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2017 roku.
18 maja 2018 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
24 stycznia 2018 ARTERIA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
15 grudnia 2017 ARTERIA Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
1 grudnia 2017 ARTERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
30 listopada 2017 ARTERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
15 listopada 2017 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz pokrycia straty z lat poprzednich i wypłaty dywidendy.
15 maja 2017 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
13 maja 2016 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku i wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zniesienia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych.
15 maja 2015 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 ARTERIA Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
17 października 2014 ARTERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
16 października 2014 ARTERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
29 sierpnia 2014 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 czerwca 2014 ARTERIA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycie straty poniesionej w 2013 roku oraz w latach ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 ARTERIA Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
17 października 2013 ARTERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
15 października 2013 ARTERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
2 września 2013 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
24 czerwca 2013 ARTERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy i pokrycia straty z lat ubiegłych.
15 maja 2013 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
8 listopada 2012 ARTERIA Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
17 października 2012 ARTERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
15 października 2012 ARTERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
25 września 2012 ARTERIA NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 WZA z 21 czerwca 2012, udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu skupu akcji własnych.
3 września 2012 ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 ARTERIA WZA ws. m.in. podziału zysku.
14 listopada 2011 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
14 czerwca 2011 ARTERIA WZA
16 maja 2011 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ARTERIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 grudnia 2010 ARTERIA NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
9 listopada 2010 ARTERIA Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.