PEPEES

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
20 września 2024 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
6 czerwca 2024 PEPEES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
24 maja 2024 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
5 kwietnia 2024 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
22 września 2023 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
19 lipca 2023 PEPEES Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
6 czerwca 2023 PEPEES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
5 czerwca 2023 PEPEES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
25 maja 2023 PEPEES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
19 maja 2023 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
29 marca 2023 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 maja 2022 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 PEPEES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
17 marca 2022 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 listopada 2021 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
21 września 2021 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
18 września 2020 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 lipca 2020 PEPEES Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
1 lipca 2020 PEPEES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
30 czerwca 2020 PEPEES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
15 maja 2020 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 kwietnia 2020 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
20 marca 2020 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 PEPEES Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
13 września 2019 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
8 lipca 2019 PEPEES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
5 lipca 2019 PEPEES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
28 czerwca 2019 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 marca 2019 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 stycznia 2019 PEPEES NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii B.
18 grudnia 2018 PEPEES NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru nowych członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
16 listopada 2018 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 września 2018 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
15 maja 2018 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
24 kwietnia 2018 PEPEES NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia liczby członków RN na potrzeby wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wyboru nowych członków RN.
29 marca 2018 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
8 lutego 2018 PEPEES Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maksymiliana Skotnickiego oraz Michała Skotnickiego.
26 stycznia 2018 PEPEES Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maksymiliana Skotnickiego oraz Michała Skotnickiego.
4 grudnia 2017 PEPEES Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży po cenie 1,20 zł za sztukę, w ramach zakupu akcji własnych spółki.
17 listopada 2017 PEPEES Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży po cenie 1,20 zł za sztukę, w ramach zakupu akcji własnych spółki.
14 listopada 2017 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 maja 2017 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 i scalenia akcji.
20 marca 2017 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
2 listopada 2016 PEPEES Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
12 października 2016 PEPEES Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
31 sierpnia 2016 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
19 maja 2016 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz scalenia akcji i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela.
13 maja 2016 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 maja 2015 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, scalenia akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
15 maja 2015 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
7 maja 2014 PEPEES Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
26 marca 2014 PEPEES ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za 2013 rok, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
28 lutego 2014 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 czerwca 2013 PEPEES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
11 czerwca 2012 PEPEES WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2011.
15 maja 2012 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
10 kwietnia 2012 PEPEES NWZA ws. publicznej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
20 marca 2012 PEPEES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
10 maja 2011 PEPEES WZA
10 maja 2011 PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 PEPEES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.