Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 listopada 2018

ENEA ENA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PGNIG PGN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
COLUMBUS CLC NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IDEON IDE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
K2INTERNT K2I GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MARVIPOL MVP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PBKM BKM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
STALPROFI STF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TARCZYNSKI TAR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.