Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 marca 2013

PGNIG PGN GPW NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A.
APLINTER NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu.
BGE BGE NC NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN, zmian statutu.
CFI CFI GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
DIRECTES DES NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC z powodu nieprzekazania raportów za III i IV kwartał 2012 roku.
ESTAR EST GPW WZA
FABRYKAKD FKD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FERRUM FER GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.
INVENTION INM NC Debiut spółki na NC.
MABION MAB GPW Zakończenie zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy instytucjonalnej.
MFOOD MFD NC NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej i in.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PROCHNIK PRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
RANKPROGR RNK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.