Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 grudnia 2011

PGNIG PGN GPW NWZA ws. m.in. przedłużenia terminu, na który został utworzony kapitał rezerwowy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o.
COMPERIA CPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DGA DGA GPW NWZA ws. nabywania akcji własnych oraz zmian w statucie.
ELSTAROIL ELS GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. nabywania akcji własnych, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego dotychczas utworzonego.
IGORIA IGT NC Debiut spółki na NC.
JAGO JAG GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
KERNEL KER GPW WZA
KREDYTIN KRI GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
LUXIMA LUX NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
PBSFINANSE PBF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
S4E S4E NC NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie członków RN Systemem Motywacyjnym "S4E" Spółka Akcyjna na lata 2011-13 oraz zmian w statucie.
SATIS STS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję Amerykańskich Akcji/Kwitów Depozytowych, wprowadzenia systemu opcji menadżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie i w składzie RN.