Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 kwietnia 2015

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PGNIG PGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2014, wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CCS CCS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GRUPAMZ GMZ NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
IDEABANK IDA GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.590.884 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MOL MOL GPW ZWZA
OLYMPIC OEG GPW ZWZA
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
PMPG PGM GPW ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany statutu.
WDX WDX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
XBSPROLOG XBS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
American Express AXP.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Unilever UNA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.