Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 30 sierpnia 2018

BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ALCHEMIA ALC GPW NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.
APATOR APT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASSETUS ASS NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
AUGA AUG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BOWIM BOW GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DROZAPOL DPL GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
FABRITY FAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IGORIA IGT NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
INPRO INP GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INTERSPPL IPO GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia prawa poboru.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORZBIALY OBL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
POLMED POM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 2,22 zł na akcję.
REINHOLD RHD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNFOLD UNF GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
VERBICOM VRB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
WBAY WBY NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
XSYSTEM XSM NC ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.