Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 1 lipca 2011

EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
INGBSK ING GPW Wypłata dywidendy 15 zł na akcję.
JSW JSW GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
PGNIG PGN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
ADMIRAL ADM NC Debiut spółki na NC.
AQUABB AQU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
ATM ATM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
ESSYSTEM ESS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
INPRO INP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MINOX MNX NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MOSTALWAR MSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
NAVIMORIN NIN NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OVOSTAR OVO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Ukraine oraz WIG-spożywczy.
PFH PFH NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,81 zł na akcję.
RANKPROGR RNK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ULMA ULM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,58 zł na akcję.
VIOIL GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.