Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 czerwca 2012

GRUPAAZOTY ATT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 36 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Norica Holding.
PGNIG PGN GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o., wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej spółki, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o.
PKOBP PKO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku, ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
TAURONPE TPE GPW NWZA ws. połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).
7FIT 7FT NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ALEJA ALS NC Debiut spółki na NC.
ALFASTAR ALF NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 września 2010 do 31 grudnia 2011.
ASSETUS ASS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BOWIM BOW GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
BPC BPC NC WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej przez spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011, obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji własnych.
BSCDRUK BSC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
COMPREMUM CPR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
DIGITREE DTR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ECHO ECH GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ENAP ENP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
EONET EON NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
FALCON FLG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
FEMTECH FEM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FOTA FOT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GREENECO GET GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
IMCOMPANY IMC GPW NWZA
IQMEDICA IQM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
JANTAR JAN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
KUPIEC KPC NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MAXIMUS MAX NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Akcyjnej SFERAZAKUPOW.PL zależnej od MAXIMUS S.A.
MEDCAMP MDP NC Publikacja raportu za 2011 rok.
NEMEX NMX NC Publikacja raportu za 2011 rok.
OTMUCHOW OTM GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PAMAPOL PMP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
POLYMETAL POL GPW WZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty powstałej za 2011 rok, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Ksh, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, zmiany statutu oraz o wyłączenia prawa poboru.
QUANTUM QNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
READGENE RDG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ROBYG ROB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
ROTOPINO ROT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
S4E S4E NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
STALPROFI STF GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 oraz zmiany statutu.
WESTAISIC WES GPW WZA
WIELTON WLT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.