Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 31 lipca 2019

PGNIG PGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS.
PKOBP PKO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CTE CTE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
DELKO DEL GPW Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
FIGENE FIG NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 8 NWZ z 10 grudnia 2018, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii J1 i J2 z pozbawieniem prawa poboru, przyjęcia założeń programu motywacyjnego, zmiany statutu, pokrycia strat z lat ubiegłych, zatwierdzenia nowego Regulaminu RN.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 do 31.03.2019.
HOLLYWOOD HLD GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
LSISOFT LSI GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POLWAX PWX GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
TORPOL TOR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Lloyds Banking Group LLOY.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.