Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 4 sierpnia 2015

PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PGNIG PGN GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BIOTON BIO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
FALCON FLG NC Scalenie akcji w stosunku 243:1.
GLOBCITYHD GCH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 oraz WIG.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
HAWE HWE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru.
JANTAR JAN NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
LIVECHAT LVC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MBFGROUP MBF NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ORBIS ORB GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
POLYMETAL POL GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
TELIANI TLV NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.