Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 19 marca 2013

PGNIG PGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ATENDE ATD GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
BOS BOS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DUON DUO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ERNE ERN NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
KME KME NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
KOFOLA KFL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MCLOGIC MCL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego przez spółkę w 2012 roku, zmian w składzie RN oraz połączenia Macrologic SA ze spółką Conseila sp. z o.o.
OEX OEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PMPG PGM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
TOPMEDICA TPM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
TRAKCJA TRK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TRAVELPL TVL GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.