Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 sierpnia 2014

ENEA ENA GPW Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TAURONPE TPE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
APS APS NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARI ARI NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ARTNEWS ATN NC Początek notowań spółki AHGROUP (AHG) pod nazwą ARTNEWS (ATN), w związku ze zmianą firmy.
B3SYSTEM B3S GPW NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLOOBER BLO GPW Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CALESCO CLS NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DATAWALK DAT GPW Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DCD DCD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEVORAN DEV NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GINOROSSI GRI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.387.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HUBTECH HUB NC NWZA ws. m.in. wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie, sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR oraz zmiany statutu.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INDYKPOL IND GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
KOPAHAUS KOP NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LUG LUG NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LUXMEDTRI LXT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PLANETINN PIG NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RAFAMET RAF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SWISSMED SWD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, dalszego istnienia spółki.
TEXT TXT GPW Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
VAKOMTEK VKT NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WASKO WAS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
Prudential PRU.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.