Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 listopada 2021

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AGROMEP AGP NC NWZA ws. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, zmiany statutu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CDRL CDL GPW NWZA ws. wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego spółki.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FON FON GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. zmiany statutu.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LESS LES GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
NESTMEDIC NST NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
ONESANO ONO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
STSHOLDING STH GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.