Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 9 maja 2014

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AGROMA AGM NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ANALIZY AOL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BPX BPX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IMPERIO IMP GPW Scalenie akcji w stosunku 6:1.
INTEGERPL ITG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
KCI KCI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
PAGED PGD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PROVIDENT IPF GPW Wypłata dywidendy 0,055 GBP na akcję.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SAPLING SAP NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ULMA ULM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ArcelorMittal MT.LU Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Telefonica TFA.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.