Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 października 2015

KGHM KGH GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów, zmian w składzie RN.
CORMAY CRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ECARD ECD GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EZO EZO NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FARM51 F51 NC Pierwszy dzień notowania na NC 1.300.000 na okaziciela serii H.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. zmian w RN.
JUJUBEE JJB NC Ostatni dzień notowań na NC 830.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KREC KRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 334.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KUPIEC KPC NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
LETUS LET NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
LOKUM LKD GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych. Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.761 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PRESTO PST NC NWZA ws. zmiany statutu.
SOLAR SOL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz zmian statutu i in.
WITTCHEN WTN GPW Początek przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zmian w statucie.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.