Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 maja 2021

ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.
JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PGNIG PGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ATAL 1AT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
BUDIMEX BDX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
CCENERGY CCE GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
EFEKT EFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
FABRITY FAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2021 w wysokości 0,07 zł na akcję.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
KREC KRC GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
MAXIPIZZA MXP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K i L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru, ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu oraz zmiany statutu.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PEPCO PCO GPW Przydział akcji oferowanych.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
Applied Materials AMAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.