Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 marca 2014

PGNIG PGN GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 27/2012 NWZ z dnia 02.07.2012 roku oraz określenia zasad i wysokości wynagrodzenia prezesa i członków zarządu.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013, przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 oraz zmiany statutu.
AQUAPOZ AQA NC Pierwszy dzień notowań na NC 698.320 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ASSETUS ASS NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
BBIDEV BBD GPW Scalenie akcji w stosunku 5:1.
DTP DTP GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
ELZAB ELZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FON FON GPW Scalenie akcji w stosunku 16:1.
IDMSA IDM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5 akcji serii K.
INVISTA INV GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LIVECHAT LVC GPW Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MED MED NC NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PEPEES PPS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za 2013 rok, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
RUNICOM RUN NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
SPARKVC SPK NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.